Kỹ năng giao tiếp và đàm phán

Còn hàng

Giá 4.600.000₫

Thời gian học: Chủ nhật từ 8h30 - 17h30 Thời lượng: 04 buổi Học phí bao gồm phí đào tạo, tài liệu, tea-break Chương trình đào tạo: - Tầm quan trọng của giao tiếp hiệu quả - Áp dụng các kỹ năng giao tiếp phi ngôn ngữ­ - Hiểu rõ bản chất của đàm phán. - Chiến lược và sách lược đàm phán Win – Win - Các nguyên tắc trong đàm phán - Giao tiếp hiệu quả trong đàm phán - Các phong cách đàm phán tiêu biểu - Nghệ thuật đàm phán trong kinh doanh

Thời gian học: Chủ nhật từ 8h30 - 17h30

Thời lượng: 04 buổi

Học phí bao gồm phí đào tạo, tài liệu, tea-break

Chương trình đào tạo:

- Tầm quan trọng của giao tiếp hiệu quả

- Áp dụng các kỹ năng giao tiếp phi ngôn ngữ­

- Hiểu rõ bản chất của đàm phán.

- Chiến lược và sách lược đàm phán Win – Win

- Các nguyên tắc trong đàm phán

- Giao tiếp hiệu quả trong đàm phán

- Các phong cách đàm phán tiêu biểu

- Nghệ thuật đàm phán trong kinh doanh

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsums.

Sản phẩm mới nhất

Liên hệ qua Zalo
Liên hệ qua Facebook
Liên hệ qua Facebook