Nhà máy điện tử Tường Danh tiếp tục miễn phí 20 lao động Nam + 20 lao động Nữ

CÔNG TY KHOA KỸ TƯỜNG DANH Địa chỉ: 新竹市牛埔南路221號  TÂN TRÚC Sản phẩm: linh kiện điện tử kỹ thuật cao Xưởng đã có trên 100 lao động Việt nam YÊU CẦU TUYỂN DỤNG: Thời hạn Hợp đồng: 3 năm. Số lượng: 20 nam + 20 nữ     ...

Xem thêm

Nhà máy điện tử Tường Danh tiếp tục tuyển miễn phí 20 LĐ nam + 20 LĐ nữ

CÔNG TY KHOA KỸ TƯỜNG DANH Địa chỉ: 新竹市牛埔南路221號  TÂN TRÚC Sản phẩm: linh kiện điện tử kỹ thuật cao Xưởng đã có trên 100 lao động Việt nam YÊU CẦU TUYỂN DỤNG: Thời hạn Hợp đồng: 3 năm. Số lượng: 20 nam + 20 nữ     ...

Xem thêm

Tiếp tục tuyển lần 3 đơn hàng không thu phí Tường Danh- Tân Trúc

CÔNG TY KHOA KỸ TƯỜNG DANH Địa chỉ: 新竹市牛埔南路221號  TÂN TRÚC Sản phẩm: linh kiện điện tử kỹ thuật cao Xưởng đã có trên 100 lao động Việt nam YÊU CẦU TUYỂN DỤNG: Thời hạn Hợp đồng: 3 năm. Số lượng: 20 nam + 20 nữ     ...

Xem thêm

Xưởng sản xuất Bảo Thái- Đào Viên cần tuyển 20 nam

BẢO THÁI – LONG ĐÀM ĐÀO VIÊN 桃園市龍潭區工五路139巷116弄50號 xưởng sản xuất thiết bị tự động hóa và các sản phẩm liên quan https://www.paotai.com.tw/about/1.htm YÊU CẦU TUYỂN DỤNG: Thời hạn Hợp đồng: 3 năm. Số lượng: 20 nam                     Độ...

Xem thêm

Tiếp tục tuyển lần 2 đơn hàng không thu phí Tường Danh

CÔNG TY KHOA KỸ TƯỜNG DANH- TÂN TRÚC Địa chỉ: 新竹市牛埔南路221號  TÂN TRÚC Sản phẩm: linh kiện điện tử kỹ thuật cao Xưởng đã có trên 100 lao động Việt nam YÊU CẦU TUYỂN DỤNG: Thời hạn Hợp đồng: 3 năm. Số lượng: 20 nam + 10 nữ ...

Xem thêm