Tuyển 05 nữ đơn hàng Diệu Thăng

Địa chỉ: Doanh Phố, khu Đại Đỗ, Đài Trung Công việc: Công xưởng chế biến thực phẩm (gà đông lạnh) Hợp đồng: 3 năm. Xưởng đã có nhiều lao động Việt. YÊU CẦU TUYỂN DỤNG:...

Xem thêm

Tuyển 10 nữ Công ty Thực Nghiệm Tùng Mậu:崧貿實業有限公司

Địa chỉ: Số 196 đọa 3, đường đại đồng khu tịch chỉ, tân bắc, đài bắc. 新北市汐止區大同路三段196-7號4樓 Công việc: các thiết bị điện tử: máy tính, thiết bị viễn thông, điện thoại Hợp đồng:...

Xem thêm

Tuyển 05 nam đơn hàng Phúc Long

Địa chỉ: Khu Thiện Hóa - Tp Đài Nam Công việc: xưởng làm về linh kiện kim loại Hợp đồng: 3 năm. Xưởng đã có nhiều lao động Việt. Có chỉ định quay lại...

Xem thêm

Tuyển 05 nam đơn hàng Hỷ Vỹ

Địa chỉ: Số 16,đường công nghiệp Bắc 2,Phường Vĩnh Phong,tp Nam Đầu,h.Nam Đầu Công việc: xưởng làm về linh kiện kim loại Hợp đồng: 3 năm. Xưởng đã có nhiều lao động Việt. Có...

Xem thêm

Tuyển gấp 20 nam nhà máy Dẫn Hưng

Địa chỉ: thành phố Cao Hùng Công việc: xưởng làm về linh kiện cơ khí Hợp đồng: 3 năm. Xưởng đã có nhiều lao động Việt. Có chỉ định quay lại YÊU...

Xem thêm