Kỹ năng kiểm soát stresss

Còn hàng

Giá 600.000₫

Tìm hiểu về stress - Giới thiệu bài học - Chuẩn đoán stress - Đánh giá mức độ sẵn sàng để thay đổi - Tổng kết bài học Tìm phương pháp kiểm soát stress có hệ thống - Giới thiệu bài học - Xác định các tình huống cụ thể - Xem xét các yếu tố cơ bản - Điều chỉnh lại tình huống - Áp dụng cơ chế phản ứng ngắn hạn - Tổng kết bài học Thực hiện kế hoạch hành động - Giới thiệu bài học - Loại trừ hoặc giảm thiểu các yếu tố gây stress - Đánh giá những tiến bộ đạt được - Tổng kết bài học Tổng kết khoá học

Tìm hiểu về stress

- Giới thiệu bài học

- Chuẩn đoán stress

- Đánh giá mức độ sẵn sàng để thay đổi

- Tổng kết bài học

Tìm phương pháp kiểm soát stress có hệ thống

- Giới thiệu bài học

- Xác định các tình huống cụ thể

- Xem xét các yếu tố cơ bản

- Điều chỉnh lại tình huống

- Áp dụng cơ chế phản ứng ngắn hạn

- Tổng kết bài học

Thực hiện kế hoạch hành động

- Giới thiệu bài học

- Loại trừ hoặc giảm thiểu các yếu tố gây stress

- Đánh giá những tiến bộ đạt được

- Tổng kết bài học

Tổng kết khoá học

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsums.

Sản phẩm mới nhất

Liên hệ qua Zalo
Liên hệ qua Facebook
Liên hệ qua Facebook