DANH SÁCH NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ

THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG

VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

 

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Trình độ

Chuyên môn

Vị trí nghiệp vụ

Kinh nghiệm

1

Vũ Mạnh Thắng

09/12/1977

Thạc sỹ QLKT

Ký kết và thực hiện HĐ

10 năm

2

Nguyễn Thị Thu Hoàn

09/09/1977

Cử nhân Luật, KT

Tuyển chọn

20 năm

3

Phạm Thị Huyền Thương

11/06/1990

Cử nhân ngôn ngữ

NV TT

Đài Loan

10

năm

4

Nguyễn Đức Việt

22/09/1994

Cử nhân ngôn ngữ

NV TT

Nhật Bản

3

năm

5

Lã Thị Hồng Phúc

17/06/1995

Cử nhân ngôn ngữ

Quản lý LĐ

Đài Loan

3

năm

6

Đào Thị Phượng

25/11/1991

Cử nhân

ĐD

Quản lý LĐ Nhật Bản

2

năm

7

Đỗ Thị Thu Thảo

23/08/1994

Cử nhân

Luật

Giáo dục

định hướng

5

năm

8

Lê Thanh Huyền

17/02/1984

Cử nhân kinh tế

thanh lý HĐ

5

năm

9

Nguyễn Thị Trang

04/03/1987

Cử nhân

 kế toán

thực hiện chế độ, chính sách đối với LĐ

5

năm

10

Phạm Thu Trà

15/11/1991

Cử nhân kinh tế

Hỗ trợ giới thiêu việc làm

3

năm

 

Liên hệ qua Zalo
Liên hệ qua Facebook
Liên hệ qua Facebook