03 nam đơn hàng An Gia

địa chỉ: Khu Nhân Vũ - TP. CAO HÙNG
Công xưởng làm về vòi nước

Hợp đồng: 3 năm.

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG:

Số lượng: 03 nam                            chiều cao: Nam :160cm trở lên

Cân nặng: không hạn chế                 độ tuổi: 20-40

Sang đó thao tác máy và làm các công việc chủ giao.

Ngoan ngoãn, nghe lời chủ, phối hợp tăng ca với công xưởng.

Có ca luân phiên.

Lấy cả lao động đi về rồi.

LƯƠNG VÀ CHẾ ĐỘ PHÚC  LỢI:

Lương cơ bản: 21009 đài tệ/1 tháng

Giờ làm việc: 60h / tháng trở lên

Tăng ca: theo quy định của Đài Loan

Lương tăng ca: theo quy định của pháp luật Đài Loan

Bảo hiềm: theo quy định của pháp luật Đài Loan

HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG:

Hình thức:gửi form