03 nam đơn hàng Nhân Hữu

Địa chỉ: khu Thái Bình - tp. Đài Trung

Công việc:  Công xưởng sản xuất chế tạo kim  loại

nam sang đó thao tác máy. 
Hợp đồng: 3 năm.

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG:

Số lượng: 03 nam                             chiều cao:165cm trở lên

Cân nặng: không hạn chế                  độ tuổi: dưới 30

Lao động chăm chỉ chịu khó phối hợp với xưởng làm việc.

Không lấy lao động cận thị.

LƯƠNG VÀ CHẾ ĐỘ PHÚC  LỢI:

Lương cơ bản: 21009 đài tệ/1 tháng

Giờ làm việc: 8h 

Tăng ca: 70h/ tháng trở lên

Lương tăng ca: theo quy định của pháp luật Đài Loan

Bảo hiềm: theo quy định của pháp luật Đài Loan

HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG:

Hình thức: gửi form