05 nữ đơn hàng Due Tri

Địa chỉ: Đào Viên - Đài Bắc

Công việc:  sản xuất chế tạo thiết bị điện tử.

Hợp đồng: 3 năm.

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG:

Số lượng: 05 nữ                              chiều cao:158cm trở lên

Cân nặng: không hạn chế                  độ tuổi: từ 19-28

Lao động chăm chỉ chịu khó phối hợp với xưởng làm việc.

Nữ sang đó làm các công việc chủ giao như hàn bản mạch, sx linh kiện máy.
Lấy cả lđ mới và đi về rồi

LƯƠNG VÀ CHẾ ĐỘ PHÚC  LỢI:

Lương cơ bản: 21009 đài tệ/1 tháng

Giờ làm việc: 8h 

Tăng ca: 50h/ tháng trở lên.

Đi làm ngày nghỉ được tính tăng ca.

Lương tăng ca: theo quy định của pháp luật Đài Loan

Bảo hiềm: theo quy định của pháp luật Đài Loan

HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG:

Hình thức: gửi form