08 nữ đơn hàng Phú Quốc

Đơn hàng: Phú Quốc

địa chỉ: khu Thần Cương - TP Đài Trung

Công việc:  sản xuất các linh kiện gậy trượt tuyết

Hợp đồng: 3 năm.

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG:

Số lượng: 08 nữ                            chiều cao:155cm trở lên

Cân nặng: không hạn chế                độ tuổi: 20-33

Lao động thao tác máy và làm các công việc chủ giao

lấy cả lao động đi về rồi.

Xưởng đã có lao động Việt Nam và chi định quay lại.

LƯƠNG VÀ CHẾ ĐỘ PHÚC  LỢI:

Lương cơ bản: 21009 đài tệ/1 tháng

Giờ làm việc: 8h 

Tăng ca: 80h\ tháng trở lên

Lương tăng ca: theo quy định của pháp luật Đài Loan

Bảo hiềm: theo quy định của pháp luật Đài Loan

HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG:

Hình thức: gửi form