5 nam đơn hàng AT KY XUONG

địa chỉ: Tân Ốc - Đài Bắc

Xưởng làm về linh kiện cơ khí.

Hợp đồng: 3 năm.

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG:

Số lượng: 05 nam                            chiều cao: Nam :165cm trở lên

Cân nặng: không hạn chế                 độ tuổi: dưới 20-35

Lao động sang đó làm công việc chủ giao.

Lấy lao động phổ thông.

Thao tác máy cơ khí.

LƯƠNG VÀ CHẾ ĐỘ PHÚC  LỢI:

Lương cơ bản: 21009 đài tệ/1 tháng

Giờ làm việc: 3h/ ngày trở lên

Tăng ca: theo quy định của Đài Loan

Lương tăng ca: theo quy định của pháp luật Đài Loan

Bảo hiềm: theo quy định của pháp luật Đài Loan

HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG:

Hình thức:gửi form