5 Nam Đơn Hàng Đong Huu Đat

Đơn hàng: Dong Huu Dat

địa chỉ: Vĩnh Khang - Đài Nam

Công việc: xưởng làm về các loại truc mô tơ , trục chính xác

Hợp đồng: 3 năm.

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG:

Số lượng: 05 nam                           chiều cao:160cm trở lên

Cân nặng: không hạn chế                độ tuổi: không hạn chế

Lấy lao động đi về rồi.

Không cần kinh nghiệm
Xưởng đã có ng việt làm việc
Cần lđ ngoan phối hợp với xưởng làm việc

LƯƠNG VÀ CHẾ ĐỘ PHÚC  LỢI:

Lương cơ bản: 21009 đài tệ/1 tháng

Giờ làm việc: 8h 

Tăng ca: 60h\ tháng trở lên

Lương tăng ca: theo quy định của pháp luật Đài Loan

Bảo hiềm: theo quy định của pháp luật Đài Loan

HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG:

Hình thức: gửi form