5 Nữ Đơn Hàng Nhuận Khang

địa chỉ: Số 14 đường Quang Phục, phường Lục Bảo, Khu Đại Nhã, tp Đài Trung
Công xưởng làm linh kiện máy ảnh.

Hợp đồng: 3 năm.

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG:

Số lượng: 05 nữ                            chiều cao: Nam :150cm trở lên

Cân nặng: không hạn chế                độ tuổi: 18-30

Yêu cầu nữ lắp đặt, đóng gói, thao tác máy
Không lấy lao động đi về rồi.

LƯƠNG VÀ CHẾ ĐỘ PHÚC  LỢI:

Lương cơ bản: 21009 đài tệ/1 tháng

Giờ làm việc: 80-100h/ tháng

Tăng ca: theo quy định của Đài Loan

Lương tăng ca: theo quy định của pháp luật Đài Loan

Bảo hiềm: theo quy định của pháp luật Đài Loan

HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG:

Hình thức:gửi form