Cách tính lương làm thêm tại Đài Loan năm 2018

?? CÁCH TÍNH LƯƠNG LÀM THÊM TẠI ĐÀI LOAN 2018?
Chia sẻ ngay với bạn bè, người thân để bảo vệ quyền lợi của mình nhé!

 1/Tiền lương 1 tháng 22008 đài tệ từ 01/01/2018
– Tiền làm 1h: 91.7 đài tệ
– Tiền làm 1 ngày: 733.6 đài tệ
– Một ngày làm giờ cơ bản: 8h
– Một tháng làm thêm tối đa: 46h

2/Ngoài 8h cơ bản 1 ngày làm cả giờ thêm không được quá 12h, làm mỗi 4h phải được nghỉ ít nhất 30 phút.

3/Cách tính tiền làm thêm như sau:
3.1.Từ thứ 2 đến thứ 6:
– 2h đầu: nhân hệ số 1.33   (91.7*1.33=121.961 đồng /1h)*2h=243.922 đài tệ
– Từ tiếng thứ 3 trở đi: nhân hệ số 1.66:   1.66* 91.7=152.222 đài tệ/1h

3.2.Thứ 7
– 2h đầu: nhân hệ số 1.33: 91.7*1.33*2h=243.922 đài tệ
– 6h sau: nhân hệ số 1.66: 91.7*1.67*6h=913.332 đài tệ
– Tổng số tiền làm thêm 8h ngày thứ 7 là: 243.922+913.332=1157.254 đài tệ
*Thứ 7 đi làm thêm không đủ 4h sẽ được tính là 4h, không đủ 8h sẽ được tính là 8h, không đủ 12h sẽ được tính là 12h.

3.3.Chủ nhật hoặc ngày lễ tết: 733.6 đài tệ/8h
*Được thêm 1 ngày lương cơ bản
*Nếu chủ nhật nghỉ không đi làm không được trừ lương cơ bản.
*Làm thêm ngày chủ nhật: chủ ngoài việc phải trả tiền làm thêm ra, còn phải bù 1 ngày nghỉ khác cho lao động (ngày nghỉ này không được trừ lương cơ bản)

4.Cách trừ tiền ngày xin nghỉ
– Nghỉ việc riêng/ Bỏ việc không có lý do: -733.6/1 ngày lương cơ bản
– Nghỉ ốm: -366.8 (nửa ngày lương cơ bản)
– Nghỉ phép năm: Không trừ lương
*Nghỉ phép năm do lao động tự sắp xếp xong thông báo với chủ, nếu chủ không đồng ý ngày đó thì hai bên phải tự thỏa thuận để đạt được sự thống nhất.
*Tổng kết cuối năm nếu lao động không nghỉ hết phép năm, thì chủ sử dụng lao động phải quy chuyển thành tiền trả cho lao động