Cơ Hội Ở Lại Đài Loan Cho LĐ Bất Hợp Pháp

Trong tổng số 1,8 triệu lao động nước ngoài bất hợp pháp ở Đài Loan, thì có khoảng 30.000 người Việt Nam, chủ yếu là lao động hết hạn hợp đồng sau đó không về nước hoặc đang làm việc theo hợp đồng nhưng vẫn bỏ trốn ra ngoài, số khác sang du lịch rồi ở lại, những lao động bất hợp pháp này có cơ hội hồi hướng mà không bị phạt hoặc được hợp pháp hóa tư cách lao động.

Cơ quan chức năng của Đài Loan cho biết từ ngày 1/8 đến 31/8 là thời gian để cho lao động nước ngoài bất hợp pháp được đăng ký, trong thời gian này người lao động không có giấy tờ hợp pháp thì phải ra đăng ký xin ân xá để về nước mà không bị truy cứu phạt hoặc tiến hành các thủ tục liên quan để tiếp tục ở lại làm việc. Sau khi đăng ký trong thời gian 3 tháng, bắt đầu từ ngày 1/9 các cơ quan có thẩm quyền Đài Loan tiến hành song song hai bước ân xá và hợp pháp hóa cho người lao động.

Đối với người lao động có nguyện vọng về nước sẽ được hướng dẫn và hỗ trợ các thủ tục làm giấy tờ, cấp thông hành. Những người muốn ở lại làm việc hợp pháp cũng sẽ được trợ giúp các thủ tục làm lại hộ chiếu, thẻ cư trú, visa cho lao động để được hợp pháp hóa ở lại, người lao động cần đạt tiêu trí về sức khỏe để làm visa theo quy định của Đài Loan như (không bệnh truyền nhiễm, HIV, viêm gan B,…) và không có tiền án, tiền sự trong thời gian cư trú và làm việc tại Đài Loan.