Đài Loan chính thức tăng lương cơ bản lên 26.400 Đài tệ từ ngày 01.01.2023

Ngày 06/12/2022 Phòng quản lý lao động văn phòng kinh tế và văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc ra thông báo về việc Đài Loan điều chỉnh mức lương cơ bản, phí BHXH, BHYT từ năm 2023, theo đó:

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2003, mức lương cơ bản của Đài Loan sẽ được điều chỉnh thành 26.400 Đài tệ/tháng tăng 1.150 Đài tệ, tỷ lệ tăng là 4,56%. Cụ thể, nội dung điều chỉnh như sau:

- Lương cơ bản không được thấp hơn 26.400 Đài tệ/tháng

- Bảo hiểm y tế (BHYT) người lao động tự chi trả là 409 Đài tệ/tháng

- Bảo hiểm lao động (BHLĐ) người lao động tự chi trả là 409 Đài tệ/tháng.

Bộ Lao động Đài Loan cho biết sau khi mức lương cơ bản hàng tháng được nâng lên 26.400 nhân dân tệ, ước tính có khoảng 1,7521 triệu người lao động sẽ được hưởng lợi.

Việc tăng lương này có tác động rất lớn đối với người lao động. Quyền lợi và đời sống của người lao động được bảo đảm. Thu nhập tăng, giúp cho họ có thêm động lực làm việc, từ đó hiệu quả công việc cũng sẽ được nâng cao.