Đài loan tăng lương cơ bản cho người lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan từ 1/1/2017

Sau gần 2 năm kể từ lần tăng lương cho người đi xuất khẩu lao động gần đây nhất của Đài Loan vào đầu tháng 7 năm 2015, thì mới đây người lao động làm việc tại Đài Loan sẽ được đón nhận một tin vui đó là lương cơ bản đối với lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan sẽ lại được tăng.

Theo thông báo chính thức của chính phủ Đài Loan thì kể từ ngày 1/1/2017, lương cơ bản của Đài Loan sẽ tăng từ mức hiện nay 20.008 Đài tệ/ tháng lên thành 21.008 Đài tệ/ tháng (tăng 1.000 Đài tệ).

  • Lương theo ngày: 700 Đài tệ/ngày
     
  • Lương theo giờ: 88 Đài tệ/giờ
     
  • Tiền tăng ca 2 tiếng đầu tiên: 117 Đài tệ/giờ
     
  • Tiền tăng ca tiếng thứ 3 trở đi: 146 Đài tệ/giờ

Đây là một tin vui đối với những lao động Việt Nam hiện đang làm việc tại Đài Loan cũng như đối với những lao động chuẩn bị sang Đài Loan làm việc.

Hiện nay Đài Loan vẫn là thị trường xuất khẩu lao động số 1 của Việt Nam với số lượng người đi xuất khẩu lao động nhiều nhất. Nguyên nhân là do chi phí đi xkld Đài Loan khá thấp.
 Người lao động Việt Nam xuống đường biểu tình tại Đài Loan đòi tăng lương vào ngày 01/05/2016 vừa qua.Lao động Thái lan, Indonexia, Philippines cũng xuống đường biểu tình đòi chính phủ Đài Loan tăng lương cho người lao động nước ngoài làm việc tại đây


Đài Loan đang thiếu nguồn nhân lực lao động trầm trọng nên cần tuyển rất nhiều lao động nước ngoài sang Đài Loan làm việc. Chính sách tăng lương cho lao động cũng là 1 trong nhiều chính sách thu hút lao động nước ngoài nói chung và lao động Việt Nam nói riêng.