Từ 01/01/2022, Đài Loan tăng lương cơ bản cho người lao động lên 25.250 đài tệ/tháng

ĐÀI LOAN CHÍNH THỨC TĂNG LƯƠNG 

Từ 1/1/2022

👍Lương cơ bản: 25,250 Đài tệ /tháng (tương đương 850 USD/tháng)

•Tăng ca 2 tiếng đầu 141 Đài tệ / giờ

•Tiếng thứ 3 trở đi tính 176 đài tệ/ giờ

👍 Ngày nghỉ: 1.338 đài tệ / ngày

* từ tiếng thứ 9 sẽ tính 280 tệ / tiếng tăng ca

👍Ngày Lễ , Thiên tai, …. 1.680 đài tệ / ngà

Đây là tin vui cho rất nhiều người lao động Việt Nam đang làm việc tại Đài Loan.