Tuyển 03 lao động lắp đặt ống nước

Nội dung công việc: lao động sang đó lắp đặt ống nước công trình

Địa điểm làm việc: Wakayama

Yêu cầu:

Từ 20-30 tuổi, chiều cao không yêu cầu.

Giới tính nam

Không yêu cầu tình trạng hôn nhân, thị lực tốt

Tốt nghiệp cấp 2 trở lên

Có kinh nghiệm Hàn 1 năm trở lên

Không mắc bệnh di truyền, truyền nhiễm, không xăm hình, không hút thuốc

Hiểu biết, trung thực, có tính cần cù, không sợ độ cao

Rất muốn đi Nhật làm việc, khỏe mạnh, chịu được khổ.

THỜI GIAN THI TUYỂN:

Tháng 08/2018, tùy theo tình hình cung cấp form

LƯƠNG VÀ CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ:

Phụ cấp tháng đầu 6,0000 yên

Lương giờ 777 yên, Lương tháng trung bình 13,5000yên (Chưa tính tăng ca). 

Thời gian làm việc từ 8:00 đến 17:00 (ngày làm 8h).
Lương tăng ca nhân hệ số 1.25 lần, Lương tăng ca ngày lễ nhân hệ số 1.35 lần

THỜI GIAN DỰ KIẾN XUẤT CẢNH:

Tháng 01/2019 (dựa theo trình độ tiếng Nhật)