Tuyển 05 nam đơn hàng Tín Kiều

Địa chỉ: khu Chương Hoá - TP.Đài Trung

nhà máy sản xuất, chế tạo kim loại

Hợp đồng: 3 năm.

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG:

Số lượng: 05 nam                          chiều cao:165cm trở lên

Cân nặng: không hạn chế                độ tuổi: 25-35

Yêu cầu công nhân biết hàn điện, hàn hơi, hàn CO2
Ưu tiên công nhân chịu khó, phục tùng cao
Không lấy công nhân mù màu, cận thị

LƯƠNG VÀ CHẾ ĐỘ PHÚC  LỢI:

Lương cơ bản: 21009 đài tệ/1 tháng

Giờ làm việc: 8h / ngày

Tăng ca: 70h/ tháng trở lên

Lương tăng ca: theo quy định của pháp luật Đài Loan

Bảo hiềm: theo quy định của pháp luật Đài Loan

HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG:

Hình thức: gửi form