Tuyển gấp 05 lao động hàn điện

Nội dung công việc: Hàn điện bán tự động, cắt kim loại

Địa điểm làm việc: OSAKA

Yêu cầu: 

Từ 20-30 tuổi    

Giới tính nam     Thị lực 10/10

Không yêu cầu tình trạng hôn nhân

Tốt nghiệp chuyên ngành hàn điện bán tự động hoặc có kinh nghiệm liên quan 1 năm trở lên

Rất muốn đi Nhật làm việc, khỏe mạnh, chịu được khổ.

THỜI GIAN THI TUYỂN:

Tháng 11 năm 2017, tùy theo tình hình cung cấp form

LƯƠNG VÀ CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ:

Lương giờ 909 Yên/giờ, lương tháng trung bình 157,000 Yên/tháng (Chưa tính tăng ca, chưa trừ các phí cơ bản).

Thời gian làm việc: 8:00 đến 17:00, bình quân tăng ca 40 tiếng/tháng. Lương tăng ca nhân hệ số 1.25 lần, Lương tăng ca trong ngày lễ nhân hệ số 1.35 lần.

THỜI GIAN DỰ KIẾN XUẤT CẢNH:

Tháng 2 năm 2018 (dựa theo trình độ tiếng Nhật)