Tuyển gấp 05 nam đơn hàng sửa chữa ô tô

Nội dung công việc: lao động sang đó sửa chữa ô tô

Địa điểm làm việc: Hyogo

Yêu cầu: 

Từ 20-30 tuổi, chiều cao không yêu cầu.

Giới tính nam  

Không yêu cầu tình trạng hôn nhân

Tốt nghiệp chuyên ngành ô tô trung cấp trở lên

Không mắc bệnh di truyền, truyền nhiễm, không xăm hình, không hút thuốc

Hiểu biết, trung thực, có tính cần cù.

Rất muốn đi Nhật làm việc, khỏe mạnh, chịu được khổ.

THỜI GIAN THI TUYỂN:

Tháng 08/2018, tùy theo tình hình cung cấp form

LƯƠNG VÀ CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ:

Phụ cấp tháng đầu 6,0000 yên

Lương giờ 844 yên, Lương tháng trung bình 14,6000yên (Chưa tính tăng ca). 

Thời gian làm việc từ 8:00 đến 17:00 (ngày làm 8h).

Lương tăng ca nhân hệ số 1.25 lần, Lương tăng ca ngày lễ nhân hệ số 1.35 lần

THỜI GIAN DỰ KIẾN XUẤT CẢNH:

Tháng 01/2019 (dựa theo trình độ tiếng Nhật)