Tuyển gấp 05 nữ hộ lý

địa chỉ: Viện Quảng Quyền - Đài bắc

Công việc:  chăm sóc người già, người bệnh.

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG:

Số lượng: 05 nữ                              chiều cao:150cm trở lên

Cân nặng: không hạn chế                  độ tuổi: 25-40

Lấy cả lao động mới lẫn đi về rồi.

Cần lao động chăm chỉ, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.

LƯƠNG VÀ CHẾ ĐỘ PHÚC  LỢI:

Lương cơ bản: theo quy định.

Giờ làm việc: 12h/ ngày

Tăng ca: 2h/ngày

Lương tăng ca: theo quy định của pháp luật Đài Loan

Bảo hiềm: theo quy định của pháp luật Đài Loan

HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG:

Hình thức: gửi form