Điều kiện đi xuất khẩu lao động Đài Loan mới nhất

Trong 10 năm trở lại đây, xuất khẩu lao động Đài Loan đã trở thành một hướng đi mới, giúp giải quyết vấn đề việc làm cho lao động trẻ Việt Nam, đồng thời xoá đói giảm nghèo,...

Xem thêm

Tăng lương cơ bản tại Đài Loan

THÔNG BÁO TĂNG LƯƠNG CƠ BẢN Ngày 8/9/2016, Hội đồng tiền lương của Đài Loan họp lần thứ 31 và đã thống nhất điều chỉnh mức lương cơ bản đối với người lao động thuộc đối tượng điều...

Xem thêm